FUNDACJA NUMINOSUM

Numinosum to głębsze doświadczanie świata mające w sobie element strachu i fascynacji jednocześnie. Jest to zachwyt człowieka nad krajobrazem, sztuką, filozofią, religią – przeżywany indywidualnie lub grupowo. Numinosum jest zatem integralną częścią kultury ludzkiej, tym co odrywa nas od codzienności.

Przeżyj Numinosum razem z nami

Fundacja Numinosum

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM” powstała w 2011 roku. Jej historia jest jednak znacznie dłuższa. Idee ochrony oraz promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskich regionów zapisanego w krajobrazie przyświecały założycielom Fundacji od wielu lat. Były tematem ich prac naukowych, projektów oraz działalności artystycznej.

 

Fundacja jest organizacją non-profit, której podstawowym celem statutowym jest ochrona krajobrazu kulturowego i dbanie o zrównoważony rozwój miejsc i regionów z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i lokalnych uwarunkowań społecznych. W swoich działaniach skupia się zwłaszcza na niematerialnych aspektach dziedzictwa.

Fundacja prowadziła i współprowadziła projekty finansowane z dotacji m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt „Akademia Muzyków Wędrownych”, 2011-2012, Visegrad Traditional Music and Dance Project), Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (projekty „the Tree, the Well and the Stone. Sacred Places In the Cultural Space”, 2010-2011; „Visegrad Landscape Map”, 2011-2013) oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (projekt „Branding oparty na poniemieckim dziedzictwie Mazur jako element 'produkcji lokalności'”, 2022-2024). Oprócz tego Fundacja zrealizowała kilkanaście projektów miejskich i wojewódzkich (m.in. cykl „Scena Letnia Chaty Numinosum”; „Tańce nad Wisłą”; „Bal folk summer weekend Warsaw”; „Eko-Mazowsze. Podcasty o przyrodzie i ekologii dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”).

W 2014 roku miała miejsce I edycja Numinosum Festival, cyklicznego festiwalu w nurcie bal folku i muzyki tradycyjnej odbywającego się w Warszawie.

 

W 2012 roku powstał Klub Numinosum (obecnie Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5), czyli miejsce, gdzie związani z Fundacją ludzie organizują zajęcia taneczne, muzyczne i artystyczne dla innych ludzi. Tworzymy tam otwartą przestrzeń warsztatową, spontaniczny dom kultury, a przede wszystkim rosnącą i zintegrowaną społeczność, która regularnie spotyka się w Chacie. Fundacja jest aktywnym członkiem Partnerstwa Otwarty Jazdów i razem z innymi organizacjami działającymi na Jazdowie współtworzy liczne projekty (m.in. Festiwal Otwarty Jazdów, Festiwal LABA).

Poznaj Numinosum razem z nami!

Założyciele

Dr Wojciech Bedyński

Historyk i etnolog, absolwent Sorbony (Paris IV) oraz Uniwersytetu Warszawskiego a także Collegium Invisibile. Autor i redaktor kilkunastu publikacji naukowych, koordynator kilku projektów naukowych z zakresu krajobrazu kulturowego oraz migracji. Wykładał m.in. na UW, SWPS, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), PWSTE w Jarosławiu, Hebrew University of Jerusalem. Od kilku lat związany z Centrum Badań nad Migracjami UW.

Remigiusz Mazur-Hanaj

Badacz terenowy, etnograf, współtwórca pierwszego etapu projektu „The tree, the well and the stone”, zajmuje się od kilkunastu lat badaniem muzyki i fonosfery w kulturze tradycyjnej oraz animacją i popularyzacją kultury.

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM”

Ul. Podleśna 19a
05-152 Czosnów

KRS: 0000395106
NIP: 531-168-75-10

Skip to content